Bạn có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?

Bạn có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?

Lời giải

- Không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ ;

- Không ở trong phòng kín một mình với người lạ ;

- Không nhận tiền, quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lí do ;

- Không đi nhờ xe người lạ ;

- Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình ;

- Về sớm khi trời còn sáng, không đi một mình vào buổi tối,...