Bạn có thể làm gì để tránh lãng phí điện?

Bạn có thể làm gì để tránh lãng phí điện?

Lời giải

– Để tiết kiệm điện, chúng ta cần sử dụng điện hợp lí, tránh lãng phí.

Cần chú ý:

+ Chỉ dùng điện khi cần thiết; khi không dùng thì tắt các thiết bị điện.

+ Tiết kiệm điện khi đun nấu, sưởi, là quần áo (vì những việc này cần dùng nhiều năng lượng điện).