Bạn đã dùng thuốc bao giờ chưa và dùng trong trường hợp nào?

Bạn đã dùng thuốc bao giờ chưa và dùng trong trường hợp nào?

Lời giải

Em đã từng dùng thuốc. Em dùng thuốc khi bị ốm, bị đau bụng, bị ho...