C. Hoạt động ứng dụng - Bài 11C: Môi trường quanh ta

Giải bài 11C: Môi trường quanh ta phần hoạt động ứng dụng trang 119, 120 sách VNEN Tiếng Việt lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Tìm hiểu về việc bảo vệ môi trường ở địa phương em.

Gợi ý:

- Người dân địa phương em đã làm gì để môi trường luôn sạch, đẹp?

- Rác thải ở địa phương em được xử lí như thế nào?

- Cây cối ở địa phương em được trồng, chăm sóc và bảo vệ ra sao?

Trả lời:

- Những việc mà người dân địa phương em đã làm để môi trường luôn sạch, đẹp đó là:

+ Thu gom rác đúng nơi quy định.

+ Thường  xuyên làm vệ sinh đường phố

+ Hăng hái hưởng ứng những hoạt động trồng cây xanh tại công viên, nhà văn hoá,…

- Rác thải ở địa phương em được xử lí như sau:

Các hộ gia đình thu gom rác trong nhà và đem bỏ vào thùng rác hoặc xe thu gom rác theo giờ. Sau đó công nhân của công ty vệ sinh môi trường sẽ tới thu gom rác đưa về bãi tập kết.

- Cây cối ở địa phương em được trồng, chăm sóc và bảo vệ bởi người dân trong địa phương. Mọi người hưởng ứng các hoạt động của lãnh đạo địa phương, khi có hoạt động thì sẽ cùng nhau trồng cây xanh tại công viên, nhà văn hoá,… Việc chăm sóc và bảo vệ được người dân thực hiện một cách tự giác hằng ngày.

Câu 2

Giúp đỡ người thân quét dọn nơi gia đình em ở cho sạch và gọn gàng.