C. Hoạt động ứng dụng - Bài 12: Hương sắc rừng xanh

Giải bài 12A: Hương sắc rừng xanh phần hoạt động ứng dụng trang 125 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Câu 1: Cùng người thân tham quan khu dân cư mà gia đình em đang sinh sống.

Câu 2

Trao đổi với người thân về những điểm tốt và chưa tốt của môi trường ở địa phương em.

Gợi ý:

Em dựa vào kết quả của buổi tham quan để hoàn thành bài tập.

Trả lời:

Nội dung tham khảo:

- Điểm tốt: Mọi người đã có ý thức thu gom rác thải, để rác đúng nơi quy định. Biết hưởng ức các cuộc vận động trồng cây xanh đem lại không khí trong lành và mĩ cảnh cho thành phố.

- Điểm chưa tốt: Sau khi trồng cây xanh thì việc chăm sóc và bảo vệ cây xanh chưa được diễn ra thường xuyên và liên tục khiến các cây xanh nhiều khi bị héo úa hoặc cỏ mọc nhiều.

Đề xuất giải pháp: Thành lập một ban chăm sóc và bảo vệ cây xanh lấy các bạn trẻ làm lực lượng nòng cốt. Hoặc phân chia ngày chăm sóc cây xanh cho từng hộ dân.