C. Hoạt động ứng dụng - Bài 12B: Nối những mùa hoa

Giải bài 12B: Nối những mùa hoa phần hoạt động ứng dụng trang 129 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Cùng người thân (hàng xóm) làm sạch đẹp môi trường sống ở địa phương em

Em chủ động thực hiện. Hãy lan toả những thông điệp về môi trường để có thêm thật nhiều, thật nhiều người cùng tham gia. Hơn thế việc làm này cần phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục chứ không phải chỉ là nhất thời.