C. Hoạt động ứng dụng - Bài 13A: Chàng gác rừng dũng cảm

Giải bài 13A: Chàng gác rừng dũng cảm phần hoạt động ứng dụng trang 136 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Hỏi người thân: Cần làm gì để bảo vệ môi trường ở địa phương em?

Tham khảo:

- Thu gom rác thải và đổ rác đúng nơi quy định.

- Thường xuyên quét dọn nhà cửa, đường làng ngõ phố.

- Trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Câu 2

Cùng mọi người trong gia đình và cộng đồng làm sạch đẹp môi trường ở địa phương em