C. Hoạt động ứng dụng - Bài 13B: Cho rừng luôn xanh

Giải bài 13B: Cho rừng luôn xanh phần hoạt động ứng dụng trang 140 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Tìm đọc trong sách báo hoặc trên mạng in-tơ-nét để biết ở rừng ngập mặn có những loài cây nào, có những con vật sinh sống.

Trả lời:

- Rừng ngập mặn có những loại cây: Mắm (hay Mấm), Đước, Vẹt, Bần, Dà 

- Những con vật sinh sống trong rừng ngập mặn: Heo rừng, Khỉ đuôi dài, Rái cá, các loài Mèo, Chồn, Nhím, Tê tê, Bồ nông, các loài Cú, Diệc, Nhan sen, Cốc, Cá Sấu hoa cà, Kỳ đà nước, Trăn, nhiều loài Rắn, Rùa biển 

Câu 2

Trao đổi với người thân và bạn bè những việc cần tránh để không gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Những việc làm cần tránh để không gây ô nhiễm môi trường đó là: trồng và chăm sóc cây xanh, không vứt rác bừa bãi, thu gom rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường, không chặt phá rừng bừa bãi, không săn bắn thú rừng trái phép.