C. Hoạt động ứng dụng - Bài 14B: Hạt vàng làng ta

Giải bài 14B: Hạt gạo làng ta phần hoạt động ứng dụng trang 154 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Câu 1

Đọc diễn cảm bài thơ Hạt gạo làng ta cho người thân nghe

Câu 2

Sưu tầm bài hát về cây lúa, cây gạo.

Một số bài hát về cây lúa, cây gạo

- Đưa cơm cho mẹ đi cày

- Bài ca năm tấn

- Tình ta biển bạc đồng xanh

- Mùa xuân làng lúa làng hoa

- Hạt gạo làng ta