C. Hoạt động ứng dụng - Bài 15A: Buôn làng đón cô giáo mới

Giải bài 15A: Buôn làng đón cô giáo mới phần hoạt động ứng dụng trang 161 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Hỏi người thân để biết thêm những từ ngữ có chứa tiếng phúc và ghi lại

Một số từ tham khảo:

- Phúc ấm: Phúc đức của tổ tiên để lại

- Phúc bất trùng lai: Điều may mắn không đến liền nhau

- Phúc đức: Điều tốt lành để lại cho con cháu

- Phúc hậu: Có lòng thương người, hay làm điều tốt cho người khác.

- Phúc lợi: Lợi ích mà người dân được hưởng, không phải trả tiền hoặc chi trả một phần

- Phúc lộc: Gia đình yên ấm, tiền của dồi dào

- Phúc phận: Phần may mắn được hưởng do số phận

- Phúc thần: Vị thần chuyên làm những điều tốt

- Phúc tinh: Cứu tinh

- Phúc trạch: Phúc đức do tổ tiên  để lại

- Vô phúc: Không được hưởng may mắn