C. Hoạt động ứng dụng - Bài 17C: Ôn tập về câu

Giải bài 17C: Ôn tập về câu phần hoạt động ứng dụng trang 189 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Đọc cho người thân nghe đoạn văn em vừa sửa ở lớp

Em chủ động hoàn thành bài tập này