C. Hoạt động ứng dụng - Bài 20A: Gương sáng người xưa

Kể cho người thân nghe câu chuyện về Thái sư Trần Thủ Độ. Trao đổi với người thân về ý nghĩa câu chuyện

Lời giải

Em tham khảo câu chuyện ở phần A để kể lại:

Ý nghĩa câu chuyện:

Ý nghĩa của câu chuyện Thái sư Trần Thủ Độ: Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ - một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, không vì tình riêng mà làm sai phép nước.