C. Hoạt động ứng dụng - Bài 21C: Luyện viết văn tả người

Giải bài 21C: Luyện viết văn tả người phần hoạt động ứng dụng trang 38 sách VNEN Tiếng Việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Đọc bài văn và đoạn văn em đã viết ở lớp cho người thân nghe. Nghe góp ý của người thân.

Em chủ động hoàn thành bài tập.