C. Hoạt động ứng dụng - Bài 4A: Hoà bình cho thế giới

Cùng người thân thi đặt câu với từ trái nghĩa

Lời giải

Tôi yêu hoà bình – Tôi ghét chiến tranh

Ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ - Anh ta cứ về nhà là phòng ốc lại bừa bãi.

Chiếc bảng đen – Viên phấn trắng

Thùng hàng này nặng – Thùng hàng này nhẹ.