C. Hoạt động ứng dụng - Bài 4B: Trái đất là của chúng mình

Giải bài 4B: Trái đất là của chúng mình phần hoạt động ứng dụng trang 45 sách VNEN tiếng việt 5 với lời giải dễ hiểu

Lời giải

Đọc cho người thân nghe bài thơ Bài ca về trái đất

(Em chủ động hoàn thành bài tập này)