Các phương tiện, máy móc trong các hình dưới đây lấy năng lượng từ đâu để hoạt động ?

Các phương tiện, máy móc trong các hình dưới đây lấy năng lượng từ đâu để hoạt động ?

Lời giải

Các phương tiện, máy móc trong các hình dưới đây lấy năng lượng từ đâu để hoạt động ?

Trả lời:

+ Tranh a: Sử dụng năng lượng cơ bắp của người

+ Tranh b: Sử dụng năng lượng chất đốt từ xăng

+ Tranh c: Sử dụng năng lượng gió

+ Tranh d: Sử dụng năng lượng chất đốt từ xăng

+ Tranh e: Sử dụng năng lượng nước chảy

+ Tranh g: Sử dụng năng lượng chất đốt từ than đá

+ Tranh h: Sử dụng năng lượng mặt trời