Các truyện Trầu, cau và Bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang đã có những tục gì?

Các truyện Trầu, cau và Bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang có những tục gì?

Lời giải

Qua hai câu truyện Trầu, cau và Bánh chưng, bánh giầy cho ta biết từ thời Văn Lang đã có tục nhai trầu, gói bánh chưng, bánh giầy trong những ngày lễ hội, ngày Tết để thờ cúng ông bà, tổ tiên.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”