Câu 1 trang 102 SGK Tin học lớp 6

Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản.

Lời giải

Các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản, đó là:

1. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh.

2. Chọn lệnh Insert -> Picrure -> From File

Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert.