Câu 1 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Hãy quan sát các hiện tượng trong xã hội và cuộc sống tương tự với hai quan sát đã nêu và đưa ra nhận xét của em.

Lời giải

Các hiên tượng trong xã hội và trong cuộc sống xung quanh tương tự với hai quan sát về vai trò quan trọng của hệ thống đèn tín hiệu giao thông trong việc phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông và thời khóa biểu trong việc điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường đó là:

 + Một buổi họp Đội thiếu niên phân công thực hiện kế hoạch ham gia một phong trào thi đua;

+ Vai trò quan trọng của các kiểm soát viên trong việc chí dẫn cho người xem ngồi đúng số ghế của mình trong vé cũng như không được đi lại lôn xộn, làm mất trật tự tại một rạp xem chiếu bóng, tại một rạp hát;..

=> Các phương tiện điều khiển có vai trò quan trọng trong đời sống.