Câu 1 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Thông tin là gì?

Lời giải

Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu bết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện....) và về chính con người.