Câu 1 trang 51 SGK Tin học lớp 6

Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?(A) Nằm trên thanh công việc;(B) Nằm tại một góc của màn hình;(C) Nằm trong cửa sổ My Computer.

Lời giải

Nút Start nằm ở :

(A) Nằm trên thanh công việc;