Câu 1 trang 67 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản.

Lời giải

Một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản, đó là: làm bài tập, vẽ hình,... trên lớp và ở nhà.