Câu 1 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản.

Lời giải

Sự giống nhau và khác nhau về chức nãug cúa phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo vãn bản:

- Sự giống nhau: Cả hai phím đều là phím xoá kí tự;

- Phím Backspace dùng dể xoá kí tự ngay trước con trỏ soạn thảo, còn phím Delete để xoá kí tự ngay sau con trỏ soạn thảo.