Câu 1 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?

Lời giải

Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự (con chữ, số, kí hiệu), các đoạn văn bản và đối tượng khác trên trang. Định dạng văn bán nhằm mục đích để văn bản dễ đọc, trang văn bản có bố cục đẹp và người đọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết.

Hai loại định dạng cơ bản là định dạng kí tự và định dạng đoạn văn bản.