Câu 1 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta có cần chọn cả đoạn văn bản này không?

Lời giải

Khi thực hiện lệnh định dạng một đoạn văn bản, chúng ta không cần chọn cả đoạn văn bản này mà chỉ cần đật con trỏ soạn thảo trong đoạn văn bản. Đây là thao tác đơn giản nhất.