Câu 1 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản.

Lời giải

Sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản, đó là:

+ Lề đoạn văn bản là khoảng cách tương đối của đoạn văn bản đến lề trang.

+ Lề trang văn bản là biên ngoài của vùng chứa văn bản trên trang in.