Câu 2 trang 102 SGK Tin học lớp 6

Hãy mở một tệp đồ hoạ có sẵn trên máy tính bằng phần mềm đồ hoạ (ví dụ như Paint), sử dụng các công cụ chọn và sao chép để sao chép một phần hình ảnh. Sau đó mở văn bản trong Word và nháy nút lệnh Paste. Quan sát kết quả và cho nhận xét về các bước sao một phần hình ảnh vào văn bản.

Lời giải

Trước hết là mở phần mềm đồ hoạ quen thuộc “Paint”. Sau đó, thực hiện lệnh File/Open/Pictures/LangqueViet

Tiếp đó nhấp chuột vào nút lệnh "Select" rồi đưa trỏ chuột bao quanh một phần hình ảnh để sao chép nó vào trong Wold

Một phần hình ảnh được chọn từ tệp đồ họa đã được dán trên văn bản Word. Vì thế, ta có thể sao chép hay di chuyển tới vị trí khác trong văn bản như các phần văn bản khác bằng các nút lệnh Copy, Cut, Paste.