Câu 2 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.

Lời giải

Các bước tạo bảng: 

B1: Chọn biểu tượng Insert Table trên thanh công cụ chuẩn

B2: Nhấn giữ trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút trái chuột. Khi đó ta được bảng với số dòng và số cột mà chúng ta đã chọn