Câu 2 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Tại sao CPU có thể được coi như bộ não của máy tính?

Lời giải

CPU có thể được coi như bộ não của máy tính vì CPU thực hiện các chức năng tính toán, điều khiển và phối hợp mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình.