Câu 2 trang 23 SGK Lịch sử 5

Hãy nêu một số nhân vật, sự kiện lịch sử tiêu biểu trong giai đoạn 1858 -1945.

Lời giải

Nhân vật Sự kiện Đại nguyên soái Trương Định Phất cao cờ Bình Tây chỉ huy hàng nghìn nghĩa quân hoạt động chống Pháp (từ năm 1862) Vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết Phong trào Cần Vương ( từ năm 1885) Phan Bội Châu Phong trào Đông Du ( từ năm 1904)   Phong trào cách mạng 1930 - 1931 . Phong trào Xô - Viết Nghệ - Tĩnh   Cách mạng tháng Tám năm 1945