Câu 2 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Vì sao cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi có đông người qua lại?

Lời giải

Cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi đông người qua lại bởi vì nếu không có hệ thông đèn giao thông thì khi đông người sẽ có hiện tượng chen lấn lề đường của nhau, có hiện tượng đi ngược chiều,... Cho nên dễ dẫn đến tình trạng tắc ngẽn giao thông. Còn khi ngã tư đường phố đông người qua lại mà có hệ thống đèn giao thông thì nó sẽ phân luồng giao thông, điều khiển hoạt động giao thông và sẽ không có tình trạng tắc ngẽn giao thông.