Câu 2 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?

Lời giải

Hệ điều hành là một phần mềm. Đó là phần mềm hệ thống, là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chuẩn xác. Ví dụ, DOS, WINDOWS 98, WINDOWS XP...