Câu 2 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Nêu một vài ví dụ minh họa có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau .

Lời giải

Ví dụ minh họa việc có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau:

- Mỗi dân tộc có hệ thống các chữ cái của riêng mình để biểu diễn thông tin dưới dạng văn bản.

- Để tính toán, chúng ta biểu dễn thông tin dưới dạng các con số và kí hiệu toán học.

- Để mô tả một hiện tượng vật lí, các nhà khoa học có thể sử dụng các phương trình toán học.

- Các nốt nhạc cùng để biểu diễn một bản nhạc cụ thể….