Câu 2 trang 98 SGK Tin học lớp 6

Liệt kê các thao tác cần thực hiện để thay thế một cụm từ trong cả văn bản.

Lời giải

Các thao tác cần thực hiện để thay thế một cụm từ trong cả văn bản, đó là:

-   Chọn lệnh Edit -> Replace... Hộp thoại Find and Replace xuất hiện với trang Replace,

-   Gõ nội dung, chẳng hạn: “sa pa” cần thay thế vào mục Find what,

-   Gõ nội dung thay thế vào mục Replace with,

-   Nháy nút Find Next để tìm,

-   Nháy nút Replace để thay thế.