Câu 3 trang 102 SGK Tin học lớp 6

Em biết những kiểu bố trí ảnh nào trên văn bản

Lời giải

Trả lời: 

Thông thường hình ảnh được chèn vào văn bản theo một trong hai cách phổ biến:

a)   Trong dòng văn bản

Hình ảnh được xem như một kí tự đặc biệt và được chèn ngay tại vị trí con trỏ soạn thảo.

b)  Trên nền văn bản 

Với kiểu bố trí này, hình ảnh được xem như một khung chữ nhật nằm trên nền vãn bản và văn bản bao quanh khung chữ nhật đó.

c) Trên nền văn bản

Với kiểu bố trí này, hình ảnh được xem như một khung chữ nhật nằm trên nền văn bản và văn bản bao quanh khung chữ