Câu 3 trang 106 SGK Tin học lớp 6

Nháy nút   khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:(A)  Toàn bộ các ô trong bảng(B)  Ô chứa con trỏ soạn thảoHãy chọn câu đúng.

Lời giải

Câu trả lời đúng là :

B: Ô chứa con trỏ soạn thảo