Câu 3 trang 41 SGK Tin học lớp 6

Vì sao trong nhà trường lại rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp?

Lời giải

Trong nhà trường rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp, bởi vì thời khoá biểu nó điểu khiển các hoạt động học tập trong nhà trường. Khi đó, học sinh sẽ biết được mình học ở lớp nào, học môn nào ở đâu trong cả tuần học tập tại trường.

Thời khoá biểu sẽ phân bố lịch học cụ thể từng môn vào những ngày cụ thể trong tuần, tránh tình trạng học sinh không biết hôm nay học môn nào, ờ đâu,... Nó cũng gỉúp cho thầy cô giáo giảng dạy đúng lớp mà mình được phân công.