Câu 3 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây :

a. Hãy viết đường dẫn đến tệp Hinh.bt

b. Câu "Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt" đúng hay sai?

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục nào ?

d. Thư mục BAIHAT năm trong thư mục gốc đúng hay sai

 

 

Lời giải

a. Đường dẫn đến file Hinh.bt : C:/THUVIEN/KHTN/TOAN/Hinh.bt .

b. Đúng Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt và thư mục TOAN

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục THUVIEN

d. Sai thư mục BAIHAT là thư mục gốc trong ổ C