Câu 4 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Hãy kể tên một vài thiết bị vào/ra của máy tính mà em biết.

Lời giải

Các thiết bị vào/ra được chia thành hai loại chính: thiết bị nhập dữ liệu như bàn phím, chuột, máy quét,... và thiết bị xuất dữ liệu như màn hình, máy in, máy vẽ,...