Câu 4 trang 23 SGK Lịch sử 5 - Ôn tập

Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI