Câu 4 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Muốn thụt lề dòng đẩu tiên của đoạn văn bản, ta phải làm thế nào?

Lời giải

– Đầu tiên bôi đoạn văn bản cần thụt lề cho dòng đầu tiên.

– Sau đó  bấm vào phần “Page Layout” rồi bấm vào mũi tên ở góc dưới bên phải của phần “Paragraph”

– Sau đó chuyển sang thẻ ” Indents and Spacing”

– Ở mục “Special” các chọn là “First line” và nhập khoảng cách thụt dòng ở mục “By” rồi nhấn “OK” là xong.

– Để trở lại thao tác ban đầu  nhấn tổ hợp “Ctrl +Z”

=> Chỉ với thao tác rất đơn giản mà đã có thể chỉnh thụt dòng đầu tiên của đoạn trong word.