Câu 4 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Một văn bản có 10 trang. Hãy thử tìm hiểu xem em có thể chỉ in hai trang đầu của văn bản được không?

Lời giải

Một văn bản có 10 trang, ta có thể chỉ in hai trang đầu của văn bản đó bằng cách: 

- Chọn File -> Print hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +P

- Xuất hiện hộp thoại Print, trong mục Page gõ "1,2"

- Nhấn OK.