Câu 5 trang 82 SGK Tin học lớp 6

Em có thể khôi phục (Undo)bao nhiêu thao tác trước đó :A. Chỉ được một thao tác .B. 16 Thao tácC. Nhiều hơn 16 thao tác

Lời giải

Đáp án đúng là C : Theo mặc định thì số lần Undo tối đa trong Word là 16 lần, nhưng ta có thể tăng lên nhiều hơn 16 lần.