Câu 6 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo hiểu biết của mình.

Lời giải

Các tài nguyên của máy tính, đó là tất cả các thiết bị phần cứng (màn hình, máy in, bàn phím,ram, card màn hình , chuột , ...... ), phần mềm (phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng) và dữ liệu có trên máy tính. Trong số các tài nguyên phần cứng thì bộ nhớ là quan trọng nhất