Câu chuyện Ngu Công xã Trịnh Tường giúp em hiểu điều gì

Ông Lìn đã chiến thắng đói nghèo, lạc hậu nhờ quyết tâm và tinh thần vượt khó.

Lời giải

Đề bài: Câu chuyện Ngu Công xã Trịnh Tường giúp em hiểu điều gì?

(Ông Lìn đã chiến thắng đói nghèo, lạc hậu nhờ quyết tâm và tinh thần vượt khó.  Bằng trí thông minh và lao động sáng tạo, ông Lìn đã làm giàu cho gia đình mình và làm cho bà con trong thôn từ nghèo đói vươn lên có mức sống khá. Muốn có cuộc sống hạnh phúc, ấm no, con người phải dám nghĩ dám làm.)


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”