Chúng ta có thể làm gì để phòng bệnh viêm não ?

Chúng ta có thể làm gì để phòng bệnh viêm não ?

Lời giải

- Cách phòng bệnh viêm não tốt nhất là giữ vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh ; không để ao tù, nước đọng ; diệt muỗi, diệt bọ gậy. Cần có thói quen ngủ màn.

- Hiện nay đã có thuốc tiêm phòng bệnh viêm não. cần đi tiêm phòng theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ.