Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra. Các thức ăn, rau, quả, thịt cá … để lâu (mà không qua ướp lạnh, phơi khô hoặc ướp muối) thì sẽ như thế nào và có sử dụng được không?

- Có những vi khuẩn ký sinh trong cơ thể người và gây bệnh. Hãy kể tên một vài bệnh do vi khuẩn gây ra.- Các thức ăn, rau, quả, thịt cá… để lâu (mà không qua ướp lạnh, phơi khô hoặc ướp muối) thì sẽ như thế nào và có sử dụng được không?

Lời giải

- Một vài bệnh do vi khuẩn gây ra: tiêu chảy, viêm phổi, lao…

- Các thức ăn, rau, quả, thịt cá… để lâu (mà không qua ướp lạnh, phơi khô hoặc ướp muối) thì sẽ bị nhiễm khuẩn, thối, hỏng… và không sử dụng được.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”