Có rất nhiều loại quả khác nhau. Quan sát tất cả các quả mang đến lớp hoặc các loại quả có trong H.32 hãy xếp những loại quả có nhiều điểm giống nhau vào một nhóm.

Đề bài

Có rất nhiều loại quả khác nhau. Quan sát tất cả các quả mang đến lớp hoặc các loại quả có trong H.32 hãy xếp những loại quả có nhiều điểm giống nhau vào một nhóm.

- Em có thể phân chia các quả đó thành mấy nhóm?

- Hãy viết những đặc điểm mà em đã dùng để phân chia chúng?

Lời giải

- Dựa vào số lượng hạt: Có thể phân chia các quả trên thành 2 nhóm

+ Quả nhiều hạt: đu đủ, cà chua, đậu hà lan…

+ Quả một hạt: Quả mơ, quả táo, quả thìa là

- Dựa vào ăn được hay không: Có thể phân chia các quả trên thành 2 nhóm

+ Ăn được: đu đủ, mơ,chanh, táo...

+ Không ăn được: Quả bông, quả chò, quả thìa là

- Dựa vào đặc điểm của vỏ quả: Có thể phân chia các quả trên thành 2 nhóm

+ Quả khô: quả cải, quả bông, quả thìa là, quả đậu

+ Quả thịt: quả đu đủ, quả mơ, quả chanh, quả cà chua, quả táo

* Đặc điểm dùng để phân chia:

- Dựa vào số lượng hạt

- Dựa vào hạt ăn được hay không ăn được

- Dựa vào đặc điểm vỏ quả


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”