Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì?

Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì?

Lời giải

Năng lượng gió có thể dùng để chạy thuyền buồm, làm quay tua-bin của máy phát điện,…