Con người sử dụng năng lượng mặt trời cho cuộc sống như thế nào ?

Con người sử dụng năng lượng mặt trời cho cuộc sống như thế nào ?

Lời giải

Con người sử dụng năng lượng mặt trời cho cuộc sống như thế nào ?

Trả lời:

+ Chiếu sáng, phơi khô các đồ vật, lương thực, thực phẩm, làm muối …

+ Để sưởi ấm

+ Sử dụng pin mặt trời trên vệ tinh nhân tạo

+ Giúp con người, thực vật và động vật phát triển, có sự sống

+ Sử dụng pin năng lượng mặt trời cho sinh hoạt hằng ngày,...